Οι πρωτότυπες  δεήσεις στην Εκκλησία της Αλβανίας

Οι πρωτότυπες  δεήσεις στην Εκκλησία της Αλβανίας

Από τα μέσα Μαρτίου 2022 στις  δεήσεις που εκφωνούνται κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην κατ Αλβανία Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν προστεθεί εκτάκτως ακόμη δύο. Εκτάκτως απ’ τα τυπικά ισχύοντα. Δεν έχει ίσως παρατηρηθεί με τη δέουσα προσοχή ενώ είναι...