Με Παρρησία

Σε καιρούς που η σύγχυση και η παραπληροφόρηση για τα θέματα της Εκκλησίας διαχέονται ανεξέλεγκτες στο διαδίκτυο, μία φωνή από την Αλβανία με παρρησία.

info@meparrisia.com