Αντιορθόδοξη ατζέντα και πράξεις

Αντιορθόδοξη ατζέντα και πράξεις

Όπως και στην προηγούμενη διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, το 2011, και στην υπό εξελίξει διαφαίνονται σαφώς αφενός  μεν πιέσεις που στοχεύουν την Ορθόδοξη κοινότητα – αριθμητικά της μεγέθη και γεωγραφική παρουσία . Αφετέρου οι πολιτικές σκοπιμότητες...