Όπως και στην προηγούμενη διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, το 2011, και στην υπό εξελίξει διαφαίνονται σαφώς αφενός  μεν πιέσεις που στοχεύουν την Ορθόδοξη κοινότητα – αριθμητικά της μεγέθη και γεωγραφική παρουσία . Αφετέρου οι πολιτικές σκοπιμότητες των φορέων της πολιτείας.

Οι πρώτες προκύπτουν σαφώς. Οι δεύτερες λίγο πιο επικαλυμμένες αλλά καθόλου δύσκολο να διαπιστωθούν.

Αμφότερες για λόγους που θέλουν χώρο και χρόνο να αναλυθούν για άλλη μια φορά στοχεύουν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, στον συνειδησιακό έλεγχο της κοινωνίας ώστε να διαστρεβλώσουν εν τέλει την απεικόνιση της πραγματικής θρησκευτικής διαστρωμάτωσης της κοινωνίας για προφανείς σκοπούς κι επιδιώξεις.

Η απόκρυψη της αλήθειας για άλλη μια φορά αποτελεί επικίνδυνο ενδεχόμενο στην εν εξελίξει από τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023, διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού.

Όπως είναι γνωστό το ερωτηματολόγιο εμπεριέχει προαιρετικής κι όχι υποχρεωτικής φύσης ερωτήματα και για την θρησκευτική ταυτότητα των πολιτών. Ο τρόπος μάλιστα συλλογής των απαντήσεων των πολιτών είναι πονηρά διατυπωμένος και έχει τις παγίδες.

Η προπαγάνδα που διαχέουν γνωστοί «παράγοντες» για την εχθρότητα και τις προκαταλήψεις έναντι των Ορθοδόξων δυστυχώς φαίνεται να επηρεάζει και τη συμπεριφορά των στελεχών που έχουν επιλεγεί για την πρακτική εκτέλεση της διαδικασίας στα οικογενειακά νοικοκυριά ανά τη χώρα.

Παράλληλα με την ψυχολογική πίεση στους πολίτες που ασκείται ασύμμετρα με τις δυνατότητες της Ορθοδόξου κοινότητας για απάντηση, παρατηρούνται ήδη οι παραβιάσεις των κανόνων της διαδικασίας.

Είναι ανήσυχα τα  μηνύματα που έρχονται από πολίτες και μάλιστα σε κοινότητες και περιοχές με έντονη την παρουσία των Ορθοδόξων, ότι οι απογραφείς δεν προχωρούν στην εξάντληση των ερωτήσεων που εμπεριέχει το σχετικό έντυπο.

Οι σκοπιμότητες είναι προφανείς.

Συνάδουν με όσα σε τηλεοπτικά στούντιο διαχέονται από επιτήδειους ώστε να συντηρηθεί η καχυποψία έναντι των Ορθοδόξων και να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της προηγούμενης διαδικασίας του 2011, τα οποία τεκμηριωμένα απορρίπτει η κατ Αλβανία Ορθόδοξη Εκκλησία.

Προκαλεί μάλιστα εντύπωση ότι η δημόσια ενθάρρυνση και παρότρυνση των «παραγόντων» του ψεύδους και της πλαστογράφησης στην απεικόνιση της πραγματικότητας της θρησκευτικής διαστρωμάτωσης της κοινωνίας, αποδίδει σε μια κρατική διαδικασία που εκτελείται με χρηματοδότηση της ΕΕ και με την επίβλεψη Γερμανικού οργανισμού όπως το Ίδρυμα Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδίας της Γερμανίας.

Ενώ οι φορείς της Εκκλησίας παροτρύνουν τους πολίτες σε συμμετοχή και μάλιστα σε τολμηρή ομολογία υπό τις υφιστάμενες καταστάσεις που δημιουργεί η Αντιορθόδοξη ατζέντα και προπαγάνδα, οι κρατικοί υπάλληλοι να ενδίδουν σε πρακτικές που παραβαίνουν το νόμο και δυναμιτίζουν ουσιαστικά το κλίμα της ειρηνικής συνύπαρξης και κοινωνικής συνοχής.