ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Γραφείο Τύπου

Επιβεβλημένη διάψευση

 Στα ψευδολογήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς, για να υποστηρίξουν την ανυπόστατη άποψη ότι η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας βρίσκεται «υπό την επιρροή της Ρωσικής Εκκλησίας», προστέθηκε πρόσφατα σε διαδικτυακό τόπο άρθρο στα Αγγλικά με τίτλο «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου Θεοῦ». Συντάκτης του είναι ο Ηλίας Δαμιανάκης, κάτοικος Η.Π.Α. όπως ο ίδιος υπογράφει Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε μία παράγραφό του αναφέρει ότι «Ενώ οι επιδιώξεις των διεθνών ολιγαρχών με κεκτημένα συμφέροντα έχουν συμβάλει στην ανοικοδόμηση ή αναστήλωση υπέρ των 250 εκκλησιών, ο στόχος τους εστιάζεται περισσότερο προς επιδιώξεις παρά προς την προσήλωση στις κανονικές αρχές». Όπως δηλώνεται από την υπόλοιπη συνάφεια του κειμένου ο όρος “International Oligarchs” υπονοεί ρωσική καταγωγή. Πρόκειται για κακόβουλο, καινοφανές  και ασύστολο ψεύδος.

Η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, σε επίσημους απολογισμούς, έχει δημοσιεύσει τα πραγματικά γεγονότα: «Στο διάστημα της εκ των ερειπίων ανασυγκρότησεώς της, ανεγέρθηκαν πάνω από 160 νέοι ιεροί, μικροί ή μεγάλοι ναοί, αναστηλώθηκαν 68 ναοί και μοναστήρια πολιτιστικά μνημεία και έχουν επισκευασθεί περισσότεροι από 170 παλαιότεροι ναοί». Κανένα από αυτά τα οικοδομήματα δεν σχετίζεται με «διεθνείς ολιγάρχες» και μάλιστα Ρώσους. Πλήρης διαστρέβλωση της αληθείας, για να υποστηριχτεί η μυθοπλασία πως η Εκκλησία της Αλβανίας «ευρίσκεται στη χοάνη της ρωσικής προπαγάνδας». Η Ιερά Σύνοδος λαμβάνει πάντοτε τις αποφάσεις της με σταθερή μέριμνα την ενότητα της Ορθοδοξίας και την πειστική μαρτυρία της στον σύγχρονο κόσμο.